Cal Mestre

 

(Cal Mestre Perotet)

 

 
 

['kal'mɛstɾə]

 

(['kal'mɛstɾəpɾu'tɛt])

 

Cal Mestre, des del sud-oest

Carrer de la Vinya, 1

 

(abans, núm. 5)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238130 (8238130DG1283N0001DZ)

418010,5 E – 4623682,9 N

 

449,6 m alt

La casa, des de llevant

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: Francesc Ponsa, jornaler paleta (Cadastre, AMC)

1818: Jacint Ponsa (Contribucions, ACalLluís)

1828: Jacint Ponsa, ferrer, Magdalena Ferràs, els seus germans Francesc i Josep Ponsa, Feliu, Maria i Teresa Ponsa i Ferràs, Llogari Riera, aprenent de ferrer, i Teresa Riera, minyona (Padró, AMC)

1851: Josep Ponsa i Farràs, jornaler, Clara Puigdomènech (i Rusiñol), Francesc Ponsa i Puigdomènech, jornaler, Maria Anna (Caixach) (Pa-dró, AMC)

1855: Josep Ponsa i Farràs, jornaler, Clara Puigdomènech (i Rusiñol), Francesc Ponsa i Puigdomènech, jornaler, Maria Planas i Pla, Maria Ponsa i Caixach i Josep Ponsa i Planas (Padró, AMC)

1860 i 1866: Josep Ponsa i Farràs, jornaler, Clara Puigdomènech i Rusiñol, Francesc Ponsa i Puigdomènech, jornaler, Maria Planas i Pla i Josep i Lluís Ponsa i Planas (Padró, AcalLluís i Padró, AMC)

1868: Francesc Ponsa i Puigdomènech, jornaler, Maria Planas (i Pla), Josep i Maria Ponsa i Planas (Padró, AMC)

1880: Francesc Ponsa (i Puigdomènech), jornaler, Maria Planas i Pla, Lluís, Clara i Josep, jornaler, Ponsa i Planas, i la muller del darrer, Pau-la Pla i Farell (Padró, AMC)

1882: Francesc Ponsa i Puigdomènech, Mestre Perotet, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Josep Ponsa i Planas, jornaler, i Paula Pla i Farell (Padró, AMC)

1911: Josep Ponsa i Planas, jornaler, Paula Pla i Farell i Carme Ponsa i Soler (Padró, AMC)

1920 a 1924: Josep Ponsa i Planas, jornaler, i Paula Pla i Farell (Padrons, AMC)

1935 a 1950: Carme Ponsa i Soler, vídua, Concepció, teixidora, Feliu, caniller, Martí i Sebastià Ponsa i Ponsa, jornaler, la muller del darrer, Filomena Urpina i Oller, teixidora, i Josep Maria Ponsa i Urpina (Padrons, AMMdC)

1953: Carme Ponsa i Soler, propietària (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Carme Ponsa i Soler, vídua, i Feliu, peó de carretera, i Martí, teixidor, Ponsa i Ponsa (Padró, AMMdC)

1960: Feliu Ponsa i Ponsa, peó de carretera, Nativitat Grau i Roure, obrera tèxtil, i Francesc Ponsa i Grau (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu al fet que era on vivia un dels mestres d'obra del poble, Francesc Ponsa, que provenia de Cal Perotet (1783)

Francesc Ponsa (herència) > Jacint Ponsa (herència) > Josep Ponsa i Ferràs (herència) > Francesc Ponsa i Puigdomènech (herència) > Jo-sep Ponsa i Planas (herència) > Carme Ponsa i Soler (herència, marit?) > Feliu Ponsa i Ponsa (herència) > Pilar, Josep i Maria Teresa Catot i Jamilà (compra)

1882: Casa de tres plantes, fa 287 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa entre 8,5 i 13 x 12 m2, pel que fa a la construc-ció i entre 5 i 13 x 25,3 de solar; esquerra (ponent): Carrer del Call; dreta (llevant): Cal Xic Benet; davant (migdia): Carrer de la Vinya, i a l'esquena (nord), horts de Cal Corder i de Cal Pumanyà

Casa de vers el 1840, remodelada el 2005, sense tocar l'estructura bàsica, però substituint les antigues parets de tàpia dels pisos superiors per parets de pedra