Cal Julià

 

 

 
 

['kaʎʒuli'a]

 

Cal Julià, des de llevant

Carrer de la Vinya, 11 (abans, 15)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238125 (8238125DG1283N0001KZ),

                                     (8238125DG1283N0002LX) i

                                     (8238125DG1283N0003BM)

418050,2 E – 4623664,3 N

448,9 m alt

Façana principal

 

Casa esmentada el 1745 encara com a pati de terra per a construir-hi casa; es tracta d'una relació d'establiments que havien de fer Josep Catot i Vidalet i son fill, Ramon Catot i Serradora, entre els quals s'esmenta el que es feia a Sebastià Clusella, fuster, en un pati de 75 pams d'amplada per 150 de profunditat en terres de pertinença del mas Golobard, unit al de Saladic que els Ciuró i Saladic, pagesos hereus i propietaris d'aquell mas, havien establert a Josep Catot i Vidalet el 1737 (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, f. 1 r., 27 de desembre; ACA, Notarials de Manresa, 118). Fou confirmada al cap de dos mesos per Constança Daví, vídua de Ramon Catot i Serradora, acomplint el testament del difunt marit: en un pati de terra de 72 pams de cana comuna barcelonina (de latitud d’orient a occident), per una longi-tud des del carrer fins als horts de Joan Puigmartí i de Narcís Mussarra, jornalers, tots dos de Monistrol de Calders. El pati de terra limita a orient amb un altre pati de terra que s’estableix a Joan Manyosa, jornaler, a migdia amb el carrer que s’hi està formant, a occident amb el pati de terra d'Isidre Jo, treballador, i a cerç amb els horts de Joan Puigmartí i de Narcís Mussrra (mateix notari, 27 de febrer, mateix protocol, f. 47). La casa degué ser construïda just després d'aquell any, possiblement per Sebastià Clusella

Propietaris i estadants:

1783: Sebastià Clusella, fuster inhàbil (Cadastre, AMC)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Joan Saladich i Estiragués (Contribucions, AcalLluís)

1851: Joan Saladich i Estiragués, teixidor de cotó, Rosalia Catot i Josep, Jacint, Feliu i Paula Saladich i Catot, a més de Pere i Josep Saladich i Estiragués (Padró, AMC)

1855 i 1857: Joan Saladich i Estiragués, teixidor de cotó, Rosalia Catot i Paula, Víctor, Josep, Jacint, Feliu i Margarida Saladich i Catot, a més de Josep Noguera, adoptat, el 1857 (Padró, AMC)

1860: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, ACalLluís)

1861: Joan Saladich i Estiragués la ven a Julià Carrió i Puigmartí per poder fer front al pagament del deute (14 d'abril, Notari Hemeteri Castellet, de Manresa, )

1866: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1868: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1880: Julià Carrió i Puigmartí, pagès, i Josep i Mercè Carrió i Prat (Padró, AMC)

1882: Julià Carrió i Puigmartí, Jep Dó, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Josep Carrió i Prat, jornaler, Teresa Farell i Ponsa, Dolors i Emili Carrió i Farell i Dolors Farell i Pla, tia de la muller (Padró, AMC)

1911: Dolors Farell i Pla, vídua, Josep Carrió i Prat, jornaler, Teresa Farell i Ponsa, i Dolors, Emili i Francesca Carrió i Farell (Padró, AMC)

1920 a 1950: No hi consta ningú (Padrons, AMMdC)

1953: Fills de Rafael Clarasó, S. A. (Enric i Àngela Clarasó), propietaris (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955 i 1960: No hi consta ningú. Servia de residència eventual dels Clarasó (Padrons, AMMdC)

El nom modern de la casa es deu a Julià Carrió i Puigmartí, de Cal Jep Dó, qui comprà la casa el 1861 i hi visqué la resta de la seva vida

Feliu Jo > Narcís Jo i Ciuró > Feliu Saladich i Fabregó (compra judicial) > Joan Saladich i Estiragués (herència) > Julià Carrió i Puigmartí (compra) > Joan Casarramona i Alsina (lloguer?) > Josep Carrió i Prat (herència) > Enric i Àngela Clarasó (Fills de Rafael Clarasó S A) >

1882: Casa de tres plantes, fa 363 m2. 1953: Casa de tres plantes; te  x  m2 de construcció i  x  de solar. Dreta (llevant): Cal Fusteret; davant (migdia): Carrer de la Vinya; esquerra (ponent): Casa de la Vila; darrere (nord): cases noves de Ca la Xica i de Ca l'Estanquer

Casa remodelada el 1960; no es van tocar gaires coses de l'estructura original, però es va modernitzar interiorment tot l'habitatge

 
 

 

 

 

Part baixa de la

façana de la casa

Nau de llevant de la planta baixa (actual garatge)

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)