Cal Gavatx

(Cal Gavatxó)

 

 

 
 

['kalgə'βa]

(['kalgəβə'o])

 

Cal Gavatx, des de ponent

Carrer Xic, 7

(abans, 5)

 

(antigament, Carrer

de Sant Llogari)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338715 (8338715DG1283N0001JZ)

E 418167,2 – N 4623611,4

 

451,9 m. alt.

La façana, des de llevant

 

Casa que consta amb aquest nom des del primer terç del segle XX; de moment, no s'han trobat altres dades d'aquesta casa

Propietaris i estadants:

1828: Cal acabar-lo d'identificar (Padró, AMC)

1833: Joseph Pla, dit lo Gabatx

1851: Josep Pla, vidu, jornaler, els germans Josep i Francesca Pla (i Mussarra), la muller del segon Josep, Maria (Vilardell i Rovira), i llur fill Josep Pla i Vilardell (Padro, AMC)

1854 - 1864: Josep Pla i Mussarra (Estrada el 1854), Maria Vilardell (i Rovira), i llurs fills Josep, Miquel i Joan Pla i Vilardell (Padró, AMC i ACalLluís)

1866 a 1868: Maria Vilardell i Rovira, vídua, i els seus fills Josep, Miquel i Anna Pla i Vilardell (Padrons, AMC)

1880: Josep Pla i Vilardell, jornaler, Maria Sallas i Padró, llurs fills Valentí i Joan Pla i Sallas, la mare del cap de casa, Maria Vilardell, i una germana, Anna Pla i Vilardell (Padró, AMC)

1904: Valentí Pla i Sallas, obrer, Anna Hosta i Sanllehí, llur filla Montserrat Pla i Hosta, i la mare del cap de casa, Maria Sallas i Padró (Pa-dró, AMC)

1911: Maria Sallas i Padró, vídua, Valentí Pla i Sallas, obrer, Anna Hosta i Sanllehí, i llurs fills Montserrat, Palmira i Evarist Pla i Hosta (Pa-dró, AMC)

1921: Valentí Pla i Sallas, obrer, Anna Hosta i Sanllehí, i llurs fills Montserrat, Palmira i Evarist Pla i Hosta (Padró, AMC)

1935: Valentí Pla i Sallas, obrer, Anna Hosta i Sanllehí, i llurs fills Evarist, obrer, i Josep, escolar, Pla i Hosta (Padró, AMMdC)

1950: Josep Jornet i Grau, picapedrer, Jacinta Jordà i Ferrús, Josep Jornet i Jordà, picapedrer, el seu fill, Josep Jornet i Robles, Pere Jornet i Jordà, picapedrer, la seva muller, Maria Vila i Busquets, i llurs fills Ramon i Maria Cinta Jornet i Vila (Padró, AMMdC)

1955: Josep Jornet i Grau, picapedrer, Jacinta Jordà i Ferrús, Josep Jornet i Jordà, picapedrer, el seu fill, Josep Jornet i Robles, Pere Jornet i Jordà, picapedrer, la seva muller, Maria Vila i Busquets, llurs fills Ramon i Maria Cinta Jornet i Vila, i Marcel·lí Baiges i Jornet, picapedrer (Padró, AMMdC)

El nom modern de la casa es deu a la muller del seu propietari el primer terç del segle XX, Candelària Canadell i Rusiñol

Valentí Pla i Sallas > Josep Jornet i Grau (compra) > Pere Jornet i Jordà (herència)

Casa remodelada el 1960; no va tocar gaires coses de l'estructura original, però es va modernitzar interiorment tot l'habitatge