Cal Fusteret

 

 

 
 

['kalfustə'ɾɛt]

 

Cal Fusteret, la casa del mig

Carrer de la Vinya, 13 (abans, 15 i 17)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238124 (8238124DG1283N0002PX),

                                     (8238124DG1283N0003AM),

                                     (8238124DG1283N0004SQ) i

                                     (8238124DG1283N0005DW)

418050,2 E – 4623664,3 N

448,9 m alt

La casa, des de llevant

 

Casa esmentada el 1749: Constança Daví, vídua de Ramon Catot, treballador de Monistrol de Calders, ven en emfiteusi a Josep Gamissans el pati de terra de 46 pams de cana de latitud i 36 pams de longitud, que limita a orient amb el pati de terra establert a Josep Plans, treballador resident en el mateix lloc; a migdia, amb el carrer que s’està formant, a occident, amb la casa i hort de Sebastià Clusella, fuster, i a cerç, en part amb l’hort del senyor Narcís Mussarra, i en part, amb el de Bartomeu Camprubí, treballador, tots del mateix lloc (Notari Francesc Pujol i Ferrer, de Moià, 26 de maig; ACA, Notarials de Manresa, 121, f. 158).

Propietaris i estadants:

1816: Agustí Clapers (Contribucions, AcalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1830: Agustí Clapers (Contribucions, AcalLluís)

1851: Josep Clapers (Contribucions, AcalLluís)

1860: Josep Sala i Rusell, jornaler, Miquela Trullàs i Flaqué i Francesc, Concepció i Vicenç Sala i Trullàs (Padró, ACalLluís)

1866: Josepa Clapés (de fet, Josepa Catot i Gibellà), propietària; Josep Sala i Romà (malgrat que consti amb un cognom diferent, és la ma-teixa persona del 1860), jornaler, Miquela Trullàs i Flaqué i Francesc, Maria, Vicenç, Ramona i Antònia Sala i Trullàs (Padró, AMC)

1868: Agustí Clapers i Bosser, propietari; Josep Sala i Romà, jornaler, Miquela Trullàs i Flaqué i Francesc, Maria, Vicenç i Ramona Sala i Tru-llàs (Padró, AMC)

1880: Joan Clapers i Catot, jornaler, Carme Sallas i Padró i Valentí i Maria Clapers i Sallas (Padró, AMC)

1882: Joan Clapés i Catot, Fusteret, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Joan Clapers i Catot, jornaler, Carme Sallas i Padró i Valentí i Benet Clapers i Sallas (Padró, AMC)

1911: Joan Clapers i Catot, jornaler, Carme Sallas i Padró, Maria i Valentí Clapers i Sallas, jornaler, i Dolors Puig i Miralpeix (Padró, AMC)

1920 a 1940: Valentí Clapers i Sallas, jornaler, i Dolors Puig i Miralpeix, teixidora (Padrons, AMC i AMMdC)

1945: Miquel Bosch i Viñets, jornaler, Carme Pla i Clapers, teixidora; Dolors Puig i Miralpeix, vídua (Padró, AMMdC)

1950: Dolors Puig i Miralpeix, vídua; Miquel Bosch i Viñets, jornaler, Carme Pla i Clapers, teixidora, i Montserrat i Josep Bosch i Pla (Padró, AMMdC)

1953: Carme Pla i Clapers, propietària (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Dolors Puig i Miralpeix, vídua; Miquel Bosch i Viñets, jornaler, Carme Pla i Clapers, teixidora, i Montserrat, Josep, Núria i Maria Bosch i Pla (Padró, AMMdC)

1960: Miquel Bosch i Viñets, jornaler, Carme Pla i Clapers, teixidora, i Montserrat, Josep, Núria i Maria Bosch i Pla (Padró, AMMdC)

El nom modern de la casa es deu a Julià Carrió i Puigmartí, de Cal Jep Dó, qui comprà la casa el 1861 i hi visqué la resta de la seva vida

Agustí Clapers > Pere Clapers (herència) > Josepa Catot i Gibellà (herència, marit) > Joan Clapers i Catot (herència) > Valentí Pla i Clapers (herència) > Carme Pla i Clapers (herència) > Miquel Bosch i Viñets (herència) > Germans Bosch i Pla (herència)

1882: Casa de tres plantes; fa 312 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 6 x 10 m2 de construcció en un solar de 6 x 32. Dreta (orient): Cal Ros; davant (migdia): Carrer de la Vinya; esquerra (ponent): Cal Julià, darrere (nord): La Manduca

Casa remodelada el 1960; es va enlairar una planta, i es va remodelar del tot interiorment