Cal Fuster

 

 

 

 

['kalfus'te]

 

Cal Fuster

Carrer de la Vinya, 24

(abans, 18 o 26)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli 236 i 240, finques 118 i 119

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

 

Cadastre:

Finques urbanes 8138010 (8138010DG1283N0001YZ)

418075,1 E – 4623636,5 N

446,8 m alt

Façana de Cal Fuster

de cara a la Riera de Sant Joan

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783:

1816 i 1830: Narcís Siuró (Contribucions, ACalLluís)

1828: Narcís Ciuró, jornaler, i Francesc Ciuró i Jo, jornaler, fill seu (Padró, AMC)

1851: Francesc Siuró (i Jo), jornaler, Maria (Pla i Giol) i Antònia i Marià Siuró (i Pla) (Padró, AMC)

1855: Francesc Siuró i Jo, jornaler, Maria Pla (i Giol) i Jaume, Antònia i Teresa Siuró i Pla (Padró, AMC)

1860: Francesc Siuró i Jo, jornaler, Maria Pla (i Giol) i Antònia, Teresa, Jaume i Marià Siuró i Pla (Padró, ACalLluís)

1865: Marià Ciuró i Pla, 25 anys, solter, bracer, veí de Monistrol de Calders, hereu dels béns del seu pare Francesc (testament a la rectoria del poble, del 21.8. 1862), en fa inventari. Una casa amb hort contigu, en part sense edificar, en el número 18 del carrer de la Vinya. Té 1725 pams quadrats, la casa, i l’hort, 1075. Limita a la dreta, o orient, amb casa i hort de Francesc Pla; a l’esquena, o migdia, amb la Riera de Sant Joan; a l’esquerra, o ponent, amb casa i hort de Feliu Codina; al davant, o cerç, amb el carrer. Pertanyia a Francesc Ciuró com a hereu del seu, de pare, Narcís Ciuró, qui havia fet testament a la rectoria del poble el 21 d’agost del 1823 (Notari Josep Ribot de Morató, de Moià, 2 d'abril; ACA, Notarials de Manresa, 266, núm. 44). Cal fer notar que quan diu “esquerra” hauria de dir “dreta”, i a la inversa.

1866-1868: Marià, jornaler, Teresa i Jaume, jornaler, Siuró i Pla, i Maria Pla i Giol (Padró, AMC)

1880:  (Padró, AMC)

1904: Pius Canadell i Musarra, jornaler, Antònia Gallés i Font, Maria i Mercè Canadell i Gallés (Padró, AMC)

1911: Josep Puigjané i Sarrat, contramestre, Dolors Argelaguer i Gibellà, Isabel i Balbina Puigjané i Picañol i Camil Puigjané i Argelaguer (Padró, AMC)

1920 a 1924: Valentí Sallas i Ponsa, fuster, Josepa Ponsa i Sanfeliu, Maria, Josep i Carme Sallas i Ponsa (Padrons, AMC)

1930 i 1935: Valentí Sallas i Ponsa, fuster, Josepa Ponsa i Sanfeliu, Josep, fuster, i Carme, obrera, Sallas i Ponsa (Padrons, AMMdC)

1940: Valentí Sallas i Ponsa, fuster, Josepa Ponsa i Sanfeliu, Josep Sallas i Ponsa, fuster, Elvira Puigmartí i Puigmartí, Antònia i Valentí, es-colars, Sallas i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1945: Valentí Sallas i Ponsa, fuster, Josepa Ponsa i Sanfeliu, rodetera, Josep Sallas i Ponsa, fuster, Elvira Puigmartí i Puigmartí, teixidora, Antònia, Valentí i Josep, escolars, Sallas i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1950: Josepa Ponsa i Sanfeliu, vídua, Josep Maria Sallas i Ponsa, fuster, Elvira Puigmartí i Puigmartí, teixidora, Antònia, teixidora, Valentí i Josep, escolars, Sallas i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1953: Josep Sallas i Ponsa, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Josepa Ponsa i Sanfeliu, vídua, Josep Maria Sallas i Ponsa, fuster, Elvira Puigmartí i Puigmartí i Antònia, teixidora, Valentí, fuster, i Josep, escolar, Sallas i Puigmartí (Padró, AMMdC)

1960: Josep Sallas i Ponsa, fuster, Elvira Puigmartí i Puigmartí, teixidora, Valentí i Josep Sallas i Puigmartí, fusters (Padró, AMMdC)

Nom de casa popularitzat a partir de la dècada dels 20 del segle XX, en comprar la casa i instal·lar-s'hi Valentí Sallas i Ponsa, fuster

Narcís Siuró > Francesc Siuró i Jo (herència) > Jaume Siuró i Pla (herència) > Pius Canadell i Musarra (?) > Josep Puigjané i Sarrat (lloguer) > Valentí Sallas i Ponsa (compra) > Josep Sallas i Ponsa (herència) > Josep Sallas i Puigmartí (herència)

Casa de tres plantes destinada a fusteria i habitatge; fa 4,9 x 16 m2 pel que fa a la casa, i 4,9 x 20 de solar. Dreta (ponent): Cal Pep Sastre; esquerra (llevant): Cal Pere Pla; davant (nord): Carrer de la Vinya; darrere (migdia): Riera de Sant Joan

Casa molt refeta el 1940 damunt d'un edifici de vers 1800; conserva pocs elements de la construcció anterior, sobretot en la distribució de la casa. A la planta baixa hi ha l'obrador de la fusteria, sense subdivisions interiors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)