Cal Cisteller

 

 

 
 

['kalsistə'je]

/

['kalsistə'ʎe]

 

La casa actual de Cal Cisteller, des del costat de llevant

Carrer Xic, 15

(abans, 13)

 

(antigament, Carrer

de Sant Llogari)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338722 (8338722DG1283N0001UZ) i

                      8338712 (8338712DG1283N0001DZ)

E 418188,9 – N 4623594,4

 

452,4 m. alt.

Façana de migdia, al Carrer Xic

 

Casa que consta ja el 1880 com a Cal Cisteller (Sistallé), propietat de Valentí Gamisans (Padró del 1880, AMC)

Propietaris i estadants:

1828: No s'ha pogut identificar, pel moment (Padró, AMC)

1851, 1854 i 1859: Francesc Gamisans i Baranguer, jornaler vidu, Valentí Gamisans i Pla, jornaler, i la seva muller, Teresa Saladich (i Jo) (Padró, AMC)

1864: Francesc Gamisans i Baranguer, jornaler vidu, Valentí Gamisans i Pla, jornaler, i la seva muller, Maria Hosta i Calbet (Padró, AMC)

1866 i 1868: Francesc Gamisans i Baranguer, jornaler vidu, Valentí Gamisans i Pla, jornaler, i la seva muller, Maria Hosta i Calbet (Padró, AMC)

1880: Valentí Gamisans i Pla, pagès, Maria Hosta i Calvet, i llurs fills Maria i Pere, en edat escolar (Padró, AMC)

1904: Valentí Gamisans i Pla, pagès vidu, Pere Gamisans i Hosta, pagès, i la seva muller, Rosa Musarra i Tarres (Padró, AMC)

1911 i 1921: Pere Gamisans i Hosta, pagès, i Rosa Musarra i Tarrés (Padrons, AMC)

1935: Domènec Santamaria i Solé, pagès, Maria Ballús i Cots, llur fill, Florenci Santamaria i Ballús, la muller del darrer, Josepa Playà i Torrents, i llur fill, Rodolf Santamaria i Playà, escolar (Padró, AMMdC)

1950: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

1955: (de lloguer) Vicente Llorent Rodríguez, picapedrer, Julia Moya Moreno, rodetera, i llurs fills Vicentina i Francisco, teixidors, i Josefi-na, Julia i Pedro Llorent Moya (els tres darrers en edat escolar) (Padró, AMMdC)

Valentí Gamisans i Pla > Pere Gamisans i Hosta (herència)

Casa refeta de manera important el 1970; conserva alguns elements de la construcció anterior. Entre d'altres, una llinda del 1802

 
 
 
 

 

Llinda de Cal Cisteller: 1802

Façana oriental actual

Façana nord de la casa vella

Part baixa de la façana

 


Tornar al Carrer Xic