Cal Benet

 

 

 
 

['kalbə'nɛt]

 

Cal Benet, des de

la pujada del Call

Carrer de la Vinya, 2 i 4

(abans, 4)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

 

Cadastre:

Finques urbanes 8138003 (8138003DG1283N0001HZ) i

                            8138002 (8138002DG1283N0001UZ)

417995,1 E – 4623679,2 N

448,2 m alt

Cal Benet, des

del carrer de la Vinya

 

Casa esmentada el

Propietaris i estadants:

1783: Baltasar Gatot (sic), major de dies, inhàbil, i el seu gendre, Benet Boser (Cadastre, AMC)

1816: Joan Boser (Contribucions, ACalLluís)

1828: Joan Bocer, la seva muller, Josepa Roca, la seva tia, Francesca Bocer, i els seus fills Francesc, Josep i Maria Bocer i Roca (Padró, AMC)

1846: En un document dels Saladic on detalla els parcers, diu que Benet Bussé és duenyo de la casa Canjó (Document 26 dels conservats per Feliu Catot i Ponsa; Notari Rafel Palaudàries i Broquetas, de Caldes de Montbui, 13 de febrer)

1851: Benet Boser i Pujal, jornaler, la seva muller Rosa Saladich, i llur fill Jaume Boser i Saladich. En una casa diferent, sembla, es troben Joan Boser i Colillas, vidu, els seus fills Francesc, Josep, Teresa, Jaume i Martí, i la muller de Francesc, Rosa Clusella i Puigmartí (Padró, AMC)

1856-1857: Joan Buser i Colillas, vidu, el seu fill Francesc Buser i Roca, la seva muller, Rosa Clusella i Puigmartí, llurs fills Josep, Carme i Valentí Buser i Clusella, un altre fill del cap de casa, Josep Buser i Roca, i la seva muller, Maria Ponsa i Galí, un parent, Benet Buser i Pujal, la seva muller, Rosa Saladich, i dos fills seus, Jaume i Dolors Buser i Saladich (Padró, AMC)

1860:  Francesc Bosé i Roca, jornaler, la seva muller, Rosa Clusella i Puigmartí, llurs fills Josep, Carme, Valentí i Maria Bosé i Clusella (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: Francesc Buser i Roca, la seva muller, Rosa Clusella i Puigmartí, llurs fills Carme, Maria i Mercè Buser i Clusella (Padró, AMC)

1880: Francesc Bucer i Roca, la seva muller, Rosa Clusella i Puigmartí, llurs fills Maria, Mercè i Carme Bucer i Clusella, el marit de Carme, Vicenç Estrada i Casas, i els néts del cap de casa, Maria i Josep Estrada i Bucer (Padró, AMC)

1882: Francesc Bocer i Roca, Benet, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Carme Bosser i Clusella,  vídua de Vicenç Estrada i Casas, els seus fills Filomena, Florentina i Josep Estrada i Bussé, la muller del darrer, Dolors Canadell i Musarra, i la néta de la cap de casa, Carme Estrada i Canadell (Padró, AMC)

1911: Carme Bussé i Crusella, vídua, i els seus fills Florentina i Josep Estrada i Bussé, la muller del darrer, Dolors Canadell i Musarra, i els néts de la cap de casa, Carme, Maria, Josep i Vicenç Estrada i Canadell (Padró, AMC)

1920: Josep Estrada i Busser, la seva mare, Maria del Carme Busser i Clusella, vídua, la seva muller, Dolors Canadell i Musarra, i llurs fills Dolors, Carme, Maria, Vicenç, Pius, Neus i Rosa Estrada i Canadell; també Joan Comellas i Catot, traginer, Remei Baró i Casarramona i Joan i Agustí Comellas i Baró (els darrers poden correspondre a Cal Marianu) (Padró, AMC)

1921: Josep Estrada i Busser, la seva mare, Maria del Carme Busser i Clusella, vídua, la seva muller, Dolors Canadell i Musarra, i llurs fills Dolors, Carme, Maria, Vicenç, Pius i Neus Estrada i Canadell; també Joan Comellas i Catot, traginer, Remei Baró i Casarramona i Joan i Agustí Comellas i Baró (els darrers poden correspondre a Cal Marianu) (Padró, AMC)

1924: Maria del Carme Busser i Clusella, vídua, Josep Estrada i Busser, jornaler, Dolors Canadell i Musarra, i llurs fills Dolors, Carme, Maria, Vicenç, Pius, Neus, Rosa i Filomena Estrada i Canadell (Padró, AMC)

1930:  Josep Estrada i Busser, Dolors Canadell i Musarra i Carme, Maria, Josep i Vicenç Estrada i Canadell (Padró, AMC)

1935: Maria del Carme Busser i Crusella, vídua, i els seus fills Florentina i Josep Estrada i Busser, la muller del darrer, Dolors Canadell i Musarra, i els néts de la cap de casa, Carme, Maria, Josep i Vicenç Estrada i Canadell (Padró, AMMdC)

1940: Neus, Rosa i Filomena Estrada i Canadell, teixidores; Francesca Bosch i Calvó, vídua de Vicenç Estrada i Canadell, i els seus fills Joan i Josep Estrada i Bosch (Padró, AMMdC)

1945, 1950 i 1955: Francesca Bosch i Calvó i Joan i Josep Estrada i Bosch (Padrons, AMMdC)

1953:  Joan i Josep Estrada i Bosch, propietaris, Francesca Bosch i Calvó, usufructuària (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1960: Joan Estrada i Bosch, la seva muller, Delfina Rodoreda i Pedragosa, la mare, Francesca Bosch i Calvó i Josep Estrada i Bosch, germà (Padró, AMMdC)

Nom de casa popularitzat a darreries del segle XVIII i primera meitat del XIX com a Cal Benet pel nom de fonts del seu propietari i estadant, Benet Bosser

Joan Bosser > Benet Bosser i Pujal (herència) > Joan Bosser i Colillas (herència) > Francesc Bosser i Roca (herència) > Carme Bosser i Clo-sella (herència) > Josep Estrada i Bosser (herència) > Vicenç Estrada i Canadell > Francesca Bosch i Calvó (herència, usdefruit) > Joan Es-trada i Bosch (herència)

1882: Casa de dues plantes, fa 500 m2. 1953: Casa de tres plantes destinada a habitatge; fa 9 x 13 m2, tant de construcció com de solar. Dreta (ponent): abans, Cal Marianu, ara Carrer del Call; esquerra (llevant): Cal Rovell; davant (nord): Carrer de la Vinya; darrere (migdia): hort de secà propi i Riera de Sant Joan

Casa refeta el 1920 i el 1940; conserva alguns elements de la construcció anterior, de vers el 1700, sobretot en la distribució de la casa

 

 

 

 

 

La casa, en

un quadre del 1983

(la casa del centre-esquerra)

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)