Ca la Candelària

 

 

 
 

['kaləkəndə'laɾiə]

 

Ca la Candelària, des de llevant

Carrer Xic, 9

(abans, 7)

 

(antigament, Carrer

de Sant Llogari)

 

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8338715 (8338715DG1283N0001JZ)

E 418167,2 – N 4623611,4

 

451,9 m. alt.

La casa, des de ponent

 

Casa que consta amb aquest nom des del primer terç del segle XX; de moment, no s'han trobat altres dades d'aquesta casa

Propietaris i estadants:

1828:  (Padró, AMC)

1851 a 1868: Josep Puig i Castells, jornaler, fill d'Esparreguera, Valentina Argelaguer i Tubau, i llurs fills Maria, Josep, Agnès, Isidre, Baldo-mer i Teresa Puig i Argelaguer (Padrons, AMC). El 1860 no hi surten Maria, Baldomer i Teresa i sí, en canvi, Jaume Puig i N., pobre, i Maria Castells, muller de l'anterior (Padró, ACalLluís)

1880: No hi ha fitxa d'aquesta casa (Padró, AMC)

1904: Manuel Coma i Capdevila, pagès fill de Granera, Concepció Puigmartí i Catot, i llurs fills Anna, Josep, Josepa i Carme Coma i Puig-martí (Padró, AMC)

1911: No hi consta ningú (Padró, AMC)

1921: Feliu Argelaguer i Gibellà, pagès, Candelària Canadell i Rusiñol, i llurs fills Josep i Pilar Argelaguer i Canadell (Padró, AMC)

1935: Feliu Argelaguer i Gibellà, pagès, Candelària Canadell i Rusiñol, i llurs fills Josep i Pilar, obrers, i Francesc i Antoni Argelaguer i Cana-dell, els dos darrers, escolars (Padró, AMMdC)

1950: Feliu Argelaguer i Gibellà, pagès vidu, els seus fills Josep, Antoni i Gabriel Argelaguer i Canadell, i la muller de Josep, Rosa Estrada i Canadell (Padró, AMMdC)

1955: Josep Argelaguer i Canadell, pagès, Rosa Estrada i Canadell, i el germà del cap de casa, Gabriel Argelaguer i Canadell, picapedrer (Padró, AMMdC)

El nom modern de la casa es deu a la muller del seu propietari el primer terç del segle XX, Candelària Canadell i Rusiñol

Casa remodelada el 1960; no es van tocar gaires coses de l'estructura original, però es va modernitzar interiorment tot l'habitatge

 
 

 

 

 

Balcó de la façana, amb pedres llaurades

Part baixa de la façana

 

 

 

 
Tornar al Carrer Xic