Ca la Candelària

 

(més tard, Ca l'Andreu)

 

 
 

['kaləkəndə'laɾiə]

 

(['kalən'dɾew])

 

Ca la Candelària: la primera

porta de la fotografia

Carrer de la Vinya, 25

 

(abans, núm. 27 i 29)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 8238119 (8238119DG1283N0001FZ)

418096,7 E – 4623634,7 N

 

446,4 m alt

 

 

Casa esmentada fins al 1868 com a Ca la Candelària, mentre que el número 27 era Ca l'Argelaguer o Ca l'Andreu. A partir del 1868 s'unifi-caren en una sola casa, coneguda de primer com a Ca l'Argelaguer i després com a Ca l'Andreu

Propietaris i estadants:

1828: Andreu Argelaguer (i Padró), jornaler, Maria Puigmartí (i Magem), llur fill, Josep Argelaguer i Puigmartí, el seu germà Valentí Arge-laguer (i Padró) i la muller del darrer, Teresa Tubau (Padró, AMC)

1851: Andreu Argelaguer (i Padró), jornaler, vidu, Josep Argelaguer (i Puigmartí), Maria (Pla i Musarra) i Josep i Francesca Argelaguer i Pla (Padró, AMC)

1855: Josep Argelaguer i Puigmartí, Maria Pla i Musarra i Josep, Francesca i Carme Argelaguer i Pla (Padró, AMC)

1860:  (Padró, ACalLluís)

1866 i 1868: Josep Argelaguer i Puigmartí, Maria Pla i Musarra i Josep, Francesca, Carme i Joan Argelaguer i Pla (Padrons, AcalLluís i AMC)

1880 (Ca l'Argelaguer): Josep Argelaguer i Puigmartí, jornaler, Maria Pla i Musarra, Carme i Josep Argelaguer i Pla, Maria Gibellà (i Vilater-sana) i Josep i Dolors Argelaguer i Gibellà (Padró, AMC)

1904: Josep Argelaguer i Pla, jornaler, vidu, Dolors, Salvador, Feliu, Maria i Josep Argelaguer i Gibellà, a més de Pilar Malla i Rodella, mu-ller del darrer (Padró, AMC)

1911: Josep Argelaguer i Pla, jornaler, vidu, Joan, Feliu i Josep Argelaguer i Gibellà, Pilar Malla i Rodella i Maria i Dolors Argelaguer i Malla (Padró, AMC)

1920 i 1921: Josep Argelaguer i Gibellà, jornaler, Pilar Malla i Rodella i Dolors i Joan Argelaguer i Malla (Padró, AMC)

1935: Josep Argelaguer i Gibellà, jornaler, Pilar Malla i Rodellas i Dolors, obrera, i Joan Argelaguer i Malla, jornaler (Padró, AMMdC)

1940: Joan Argelaguer i Malla, jornaler, i Pilar Malla i Rodellas, vídua (Padró, AMMdC)

1945 i 1950: Joan Argelaguer i Malla, jornaler, Palmira Comellas i Estrada i Artur Argelaguer i Comellas, jornaler (Padró, AMMdC)

1953: Joan Argelaguer i Malla, propietari (Contribució territorial urbana, AMMdC)

1955: Joan Argelaguer i Malla, jornaler, Palmira Comellas i Estrada i Artur Argelaguer i Comellas, jornaler (Padró, AMMdC)

1960: Joan Argelaguer i Malla, jornaler, Palmira Comellas i Estrada i Artur Argelaguer i Comellas, jornaler; Saturnino Llorent Rodríguez, del tèxtil, vidu, i Gervasio i Maria Luz Llorent Fernández (Padró, AMMdC)

El nom de la casa es deu al que fou el seu amo, Andreu Argelaguer i Padró, a cavall dels segles XVIII i XIX

Andreu Argelaguer i Padró > Josep Argelaguer i Puigmartí (herència) > Josep Argelaguer i Pla (herència) > Josep Argelaguer i Gibellà (herència) > Joan Argelaguer i Malla (herència) > Artur Argelaguer i Comellas (herència)

Casa de 3 plantes destinada a habitatge; fa entre 7 i 14,5 x 25 m2 de construcció, per entre 14 i 28 x 25 de solar. Esquerra (ponent): Cal Remengol; dreta (llevant): Carrer del Torrent; davant (migdia): Carrer de la Vinya; darrere (nord): antics horts de Cal Catot, Cal Coma, Cal Jaima i Cal Nanju

Casa refeta el 1973 respectant una part de la construcció del 1890 en la part del número 23; per la resta, és una casa moderna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornar a la pàgina del Carrer de la Vinya

ABEV: Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (Vic)

ACA: Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)

ACal...: Arxiu familiar de Cal ...

ACBG: Arxiu Comarcal del Bages (Manresa)

ACMO: Arxiu Comarcal del Moianès (Moià)

AMC: Arxiu Municipal de Calders (Calders)

AMMdC: Arxiu Municipal de Monistrol de Calders (Monistrol de Calders)