El Toia posseďa diverses barraques, en llocs diferents del terme municipal:


Barraca de la Baga de l'Om
Barraca dels Fondos de Mas Pujol
Barraca del Pla de Trullars


Anar a la llista de vinyaters