Barraca 3 del
Rènec

(Sot de Pumanyà)Lloc on es troba: Al costat nord del Sot de Pumanyà, a la zona central

Codi a Amics de la pedra: brèsp3

Codi a Wikipedra:
7526

Localització cadastral:
Polígon 2, parcel·la 55, recinte 8


Coordenades:      ED 50
X 419822 - Y 4625080

                            ETRS 89 X 419728.195 Y 4624875.800

                            Geogràfiques:
2º 2' 7.247'' E - 41º 46' 22.01'' N

Altitud:
596

Forma:
Planta irregular, adaptada al marge

Tipologia: Aèria adossada a un marge

Orientació:
Porta encarada a ponent

Llinda i altres detalls:
Llindes en angle

Estat de conservació:
Esfondrada interiorment

Tornar al mapa del Serrat de la Baga de la Coma
Anar a les barraques del Rènec
Tornar al mapa de Pumanyà