El Pastisser posseďa quatre barraques, tres al Sot dels Planters i una als Casalons:


Barraca 1 del Sot dels Planters
Barraca 2 del Sot dels Planters
Barraca 3 del Sot dels Planters
Barraca dels Casalons

Anar a la llista de vinyaters