Barraca 2 del
P
astisser

(Sot dels
Planters)
Lloc on es troba: A la zona alta -sud- del Sot dels Planters

Codi a Amics de la pedra: bpall2

Codi a Wikipedra:
6855

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 128, recinte 2


Coordenades:      ED 50
X 417467 - Y 4623695

                            ETRS 89 X 417373.181 Y 4623390.816

                            Geogràfiques:
2º 0' 25.95'' E - 41º 45' 36.24'' N

Altitud:
494

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada a llevant

Llinda i altres detalls:
Llinda desapareguda

Estat de conservació:
En ruïnes molt avançades

Tornar al mapa del Sot dels Planters
Anar a les barraques del Pastisser
Tornar al mapa del Mas Llandric