El Mundeta, o la Mundeta, posseïa sis barraques, una a les Abrines, dues al Sot de l'Arç, dues més al Sot de la Daina i una darrera al Sot de Pumanyà:

Barraca de les Abrines
Barraca 1 del Sot de l'Arç
Barraca 2 del Sot de l'Arç Barraca 1 del Sot de la DainaBarraca 2 del Sot de la Daina Barraca del Sot de Pumanyà


Tornar a la llista de vinyaters