Barraca del Mund
eta

(
les Abrines)
Lloc on es troba: Damunt del camí de les Abrines des del Vilar

Codi a Amics de la pedra: bmula

Codi a Wikipedra:
7689

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 246, recinte 2


Coordenades:      ED 50
X 417181 - Y 4625192

                            ETRS 89 X 417087.192 Y 4624987.820

                            Geogràfiques:
2º 0' 12.82'' E - 41º 46' 24.66'' N

Altitud:
510

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria adossada a un marge

Orientació:
Porta encarada a llevant

Llinda i altres detalls:
Llinda desapareguda

Estat de conservació:
Mitja barraca enderrocada
.
.
.
.
.


Tornar al mapa de les Abrines
Anar a les barraques del Mundeta
Tornar al mapa de la Païssa