Barraca 2 del Mund
eta

(Sot de l
'
Arç - el Morrall Roig)
Lloc on es troba: En el vessant del Sot de l'Arç del Morrall Roig, bastant avall i al sud-oest

Codi a Amics de la pedra: bmusla2

Codi a Wikipedra:
6371

Localització cadastral:
Polígon 3, parcel·la 9, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 417181 - Y 4625192

                            ETRS 89 X 417087.192 Y 4624987.820

                            Geogràfiques:
2º 0' 12.82'' E - 41º 46' 24.66'' N

Altitud:
510

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada a ponent

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
Bastant afectada exteriorment
.
.
.
.
.


Tornar al mapa de les Abrines
Anar a les barraques del Mundeta
Tornar al mapa de la Païssa