Barraca de Mussarra
Lloc on es troba: Darrere mateix, costat de ponent, de la casa de Mussarra

Codi a Amics de la pedra: bmus

Codi a Wikipedra:
xxxx

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 180, recinte 5


Coordenades:      ED 50
X 416744 - Y 4622189


                            ETRS 89 X 416650.168 Y 4621984.819

                            Geogràfiques:
1º 59' 55.41'' E - 41º 44' 47.14'' N

Altitud:
653

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada a llevant


Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En perfecte estat. Fou construïda el 2005
Tornar al mapa de Mussarra