Barraca 6 de l
'
Estoviada de Mussarra
Lloc on es troba: A l'Estoviada de Mussarra, a l'extrem occidental, en el vessant

de llevant d
'una carena al bell mig de la qual hi ha una torre elèctrica

Codi a Amics de la pedra: besmu6

Codi a Wikipedra:
6399

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 1, recinte 1 de Talamanca, oficialment


Coordenades:      ED 50
X 415735 - Y 4622549


                            ETRS 89 X 415641.169 Y 4622344.827

                            Geogràfiques:
1º 59' 11.54'' E - 41º 44' 58.43'' N

Altitud:
565

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada al sud-oest


Llinda i altres detalls:
Llinda desapareguda

Estat de conservació:
Enderroc parcialTornar al mapa de l'Estoviada de Mussarra
Tornar al mapa de Mussarra