Pont del Collet, constru´t a principis del segle XX Pont de Cal Serni, fet alhora que l'anteriorPont del Rector, bastit a finals del segle XVIII Pont del SolÓ, que data de la segona meitat del segle XX Pont del Tasar, una mica posterior al del SolÓ