Masies desaparegudes
Se'n conserven les ru´nes o alguns vestigisMas Alzina Martina, o el Casalot (1)
La Casa Nova (la Casa Nova de l'Om) (2)


Mas Llandric (3) El Casalot de la Llegenda,
o del Serrat dels Ermots del Coll (4)


L'Om (5) L'Otzetˇ (6)


Mas Pla (7)
Mas Puigllobatˇ (8)
Mas Pujol (9) PumanyÓ (10)
La Sala (a la Pa´ssa) (11)
Mas Turˇ (12)Masies documentades, per˛ de les quals es desconeix l'emplašament exacte:


* Les Abrines (al capdamunt del serrat del mateix nom)
* Mas AigŘes Calents (en els entorns de Rubiˇ)

* Mas Casalliga (a la zona on ara hi ha els Campassos)
* Mas Golobard (al capdamunt del poble actual, sota el Serrat de la Rectora)
* Mas de la Riba (en l'Ómbit de la Coma).

Tornar al men˙ principal