Barraques del Serrat de les Vinyes (detall)
                                                                                      

Mapa elaborat a partir dels mapes topogrāfics de l'Institut Cartogrāfic de Catalunya

Tornar al mapa anterior
Anar al mapa de la Paīssa