Barraques del Serrat de la Tirolena (la Coma - Vilaterįana)


Mapa elaborat a partir dels mapes topogrāfics de l'Institut Cartogrāfic de Catalunya

Anar al mapa de la Baga Cerdana