Barraques de la Riera de l'Om (la Casanova i el Rossinyol)
                                                                                                
Vegeu al detall aquest paratge


Mapa elaborat a partir dels mapes topogrāfics de l'Institut Cartogrāfic de Catalunya

Anar al mapa de la Casanova o al del Rossinyol