Barraques dels Fondos de Mas Pujol


Mapa elaborat a partir dels mapes topogrāfics de l'Institut Cartogrāfic de Catalunya
Anar al mapa de Mas Pujol