Barraques dels Campassos (detall)

Mapa elaborat a partir dels mapes topogrāfics de l'Institut Cartogrāfic de Catalunya

Tornar al mapa anterior
Anar al mapa de la Paīssa