Barraques de la Baga de la Paīssa
                                                                                                 Vegeu al detall aquest paratge

Mapa elaborat a partir dels mapes topogrāfics de l'Institut Cartogrāfic de Catalunya

Anar al mapa de la Paīssa