Cal Tomàs

 

(abans, Cal Sastre)

 

 
 

['kaltu'mas]

 

(['kal'sastɾə])

 

Cal Tomàs, des del

costat de migdia

Carrer del Call, 5

 

(abans del 1950, Carrer

de la Vinya, 3 o 5)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana 7937025 (7937030DG1273N0001RJ)

417981,7 E – 4623679,3 N

 

448 m alt

En aquesta imatge

és la de la dreta

 

Casa esmentada el 1880 com a Cal Sastre, per l'ofici del seu estadant, Andreu Mauri i Parer; el 1911, finalment, amb el de Cal Tomàs, pel nom de fonts del cap de casa en aquell any

Propietaris i estadants:

1783: Adjutori Plans, a Marfà. Francesc Vilatersana (Cadastre, AMC)

1816: Valentí Planas (Contribucions, ACalLluís)

1828: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1851: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1853: Fortià Canadell, bracer de Santa Eulàlia de Riuprimer, i Francesca Soler, cònjuges, vivint a Monistrol de Calders, creen un censal a la parròquia d’aquest lloc. Hi obliguen: la casa amb pati rere seu al carrer del Pont (llevant, carrer; migdia, casa de Maria Prat i Om; ponent, terres de Jaume Sayas, i tramuntana, casa i pati de Francesc Urpina). Els pertany com a hereu de Margarida Plans, vídua de Soler (testa-ment a Josep Puigjaner, rector de Monistrol de Calders, l’1 de gener del 1819; morí el 2) (Notari Pius Tresserra, de Calders, 18 d'abril; ACA, Notarials de Manresa, 15, f. 55 r)

1855: Andreu Mauri i Parer, sastre, i Ignàsia Parer (i Criach) (Padrons, AMC). Possiblement, llogaters

1860: No s'ha pogut determinar, ara per ara (Padró, AMC)

1866: Andreu Mauri i Parer, sastre, Rosa Sala i Valls i Ignàsia Parer i Criach (Padró, AMC). Possiblement, llogaters

1868: Andreu Mauri i Parer, sastre, Rosa Sala i Valls, Àngela Mauri i Sala i Ignàsia Parer i Criach (Padró, AMC). Possiblement, llogaters

1880 (Cal Sastre): Andreu Mauri i Parer, sastre, Rosa Sala i Vall i Àngela Mauri i Sala (Padró, AMC). Possiblement, llogaters

1882: Manuel Canadell i Soler, Paloma, propietari (Fulls de contribució urbana, AMC)

1904: Francesc Casarramona i Rojas, forner, Francesca Picanyol i Tanyà, i Carme i Alexandre Casarramona i Picanyol  (Padró, AMC)

1911: Tomàs Comellas i Vilatersana, la seva muller, Mercè Estrada i Codina, llurs fills Encarnació, Francesc i Àngela, les seves cunyades Concepció i Carme Estrada i Codina (Padró, AMC)

1921, 1935 i 1940: Tomàs Comellas i Vilatersana, la seva muller, Mercè Estrada i Codina, i llurs fills, Encarnació, Francesc, Àngela, Valentí, Palmira i Maria Comellas i Estrada (Padrons, AMC i AMMdC)

1945: Mercè Estrada i Codina, vídua, i Francesc i Encarnació Comellas i Estrada (Padró, AMMdC)

1950 i 1955: Mercè Estrada i Codina, vídua, el seu fill Francesc Comellas i Estrada, la muller del fill, Francesca Soler i Camprubí, i els seus néts, Francesc, Daniel i Màrius. El 1955 Mercè Estrada i Codina ja no hi és (Padrons, AMMdC)

1960:  Francesc Comellas i Estrada, Francesca Soler i Camprubí i Francesc, Daniel i Màrius Comellas i Soler (Padró, AMMdC)

Nom de casa popularitzat a darreries del segle XIX i principis del XX com a Cal Joan Sastre pel nom i ofici del cap de casa, i durant la pri-mera meitat del segle XX com a Cal Tomàs quan el cap de casa era en Tomàs Comellas i Vilatersana

Andreu Mauri i Parer > Joan Casarramona i Puigmartí > Francesc Casarramona i Rojas > Tomàs Comellas i Vilatersana > Encarnació Co-mellas i Estrada > Artur Argelaguer i Comellas >

1882: Casa de 2 plantes, fa 148 m2. 1953:

Casa totalment remodelada el 1980; no queda res de l'estructura antiga de la casa

 
 
 

 

 

Cal Tomàs és

la casa del centre

Igual que l'anterior

Façana principal