Cal Marianu

 

 
 

['kalməɾi'anu]

 

Lloc que ocupava Cal Marianu: meitat esquerra del carrer

Carrer del Call, 2

 

(abans del 1950, Carrer

de la Vinya, 2)

 

Comptadoria d'hipoteques de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, foli

Registre de la Propietat de Manresa:

Llibre  de Monistrol de Calders, tom , foli , finca , inscrip.

Cadastre:

Finca urbana integrada a 8138003 (8138003DG1283N0001HZ) i

                                          8138002 (8138002DG1283N0001UZ)

417981,7 E – 4623679,3 N

 

448 m alt

 

 

Casa pertanyent a Cal Benet, amb la qual apareix englobada fins al padró del 1940. Entre aquest any i l'enderrocament de la casa per eixamplar el Carrer del Call, dut a terme el 1990, fou residència almenys de dues famílies en règim de llogaters

Propietaris i estadants:

1940: Joan Comellas i Catot, jornaler, Remei Baró i Casarramona i Joan, teixidor, Agustí, dependent, i Irene, teixidora, Comellas i Baró (Pa-dró, AMC i AMMdC)

1945: Joan Comellas i Catot, jornaler, Remei Baró i Casarramona, Agustí, cambrer, i Irene, teixidora, Comellas i Baró; Joan Comellas i Baró, jornaler, Emília Palà i Ponsa, rodetera, i Joan Comellas i Palà  (Padró, AMMdC)

1950: Joan Comellas i Catot, jornaler, Remei Baró i Casarramona i Irene Comellas i Baró (Padró, AMMdC)

1955: Francisco Pérez López, jornaler, Aurora Ruiz Bautista, i Luis i Francisca Pérez Ruiz (Padrons, AMMdC)

1960: No hi consta ningú (Padró, AMMdC)

La propietat sempre ha estat la mateixa que Cal Benet. Llogaters: Joan Comellas i Catot > Francisco Pérez López

Casa enderrocada el 1990, de fet havia format part sempre de Cal Benet