Xup
2 del Pere Cintus

(Soleia de Mas
P
ujol)Lloc on es troba: A la zona central - meridional de la soleia

Codi a Amics de la pedra: xpcsmp2

Codi a Wikipedra:
7354

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 208, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 416802 - Y 4623678

                            ETRS 89 X 416708.180 Y 4623473.821

                            Geogràfiques:
1º 59' 57.17'' E - 41º 45' 35.44'' N

Altitud:
551

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Es desconeix per on s'obria

Llinda i altres detalls:
Sense llinda

Estat de conservació:
En ruïnes del tot; és un munt de pedres

Tornar al mapa de la Soleia de Mas Pujol
Anar a les barraques del Pere Cintus
Tornar al mapa de Mas Pujol