Els de Ca la Xica posse´en quatre barraques, a llocs diferents del terme monistrolenc:


Barraca dels Campassos
Barraca 1 dels Casalons Barraca 2 dels Casalons Barraca de la Soleia de la Casanova

Anar a la llista de vinyaters