El Xafa posseďa tres barraques, dues properes entre elles, als Gorgs Blaus, i la tercera als Casalons:

Barraca 1 dels Gorgs Blaus
Barraca 2 dels Gorgs Blaus
Barraca dels Casalons

Anar a la llista de vinyaters