El Tet posse´a forša barraques, repartides per tot el terme municipal:


Barraca 1 de la Baga de l'Om
Barraca 2 de la Baga de l'Om Barraca del Pla de Trullars
Barraca de la Soleia de la Casanova

Barraca 1 del Trull Barraca 2 del Trull Barraca 3 del Trull

Anar a la llista de vinyaters