El Tasar posseďa quatre barraques properes entre elles, una d
'elles xup, en els entorns de la Pedrera d'en Sala:





Barraca 1
Barraca 2
Barraca 3
Xup

Anar a la llista de vinyaters