El Rovell posse´a dues barraques molt properes entre elles, a prop de la Resclosa de Saladic (una era la barraca pr˛piament dita; l
'altra, l'habitacle per a la mula), a la part baixa del Racˇ del Rovell, i una a Mas Pujol, a l'interior d'una de les dues quintanes del mas:
Barraca 1 del Racˇ del Rovell
Barraca 2 del Racˇ del Rovell
Barraca de Mas Pujol

Anar a la llista de vinyaters