El Peter posseďa diverses barraques en indrets diferents del terme monistrolenc:

Barraca de les Abrines
Barraca 1 de les Costes de Mussarra
Barraca 2 de les Costes de Mussarra Barraca dels Fondos de Mas Pujol

Barraca - bauma dels
Fondos de Mas Pujol
Barraca de la Delana
Barraca 1 del Serrat del Gordi Barraca 2 del Serrat del GordiBarraca 3 del Serrat del GordiAnar a la llista de vinyaters