El Perotet posseďa tres barraques, dues als Casalons i una tercera a les Costes de Mussarra:

Barraca 1 dels Casalons
Barraca 2 dels Casalons
Barraca de les Costes de Mussarra

Anar a la llista de vinyaters