El Pere Pla posseďa dues barraques, totes dues en el mateix tros, als Avellaners del Pere Pla, al Sot de Pumanyŕ:
Barraca 1
Barraca 2

Anar a la llista de vinyaters