El Molí d
'en Sala té tot un seguit de barraques a les terres del seu entorn, i que hi pertanyen:

Barraca 1 del Solei del Codro Llampat
Barraca 2 del Solei del Codro Llampat
Xup del Solei del Codro Llampat
Barraca de la Carena del Molí d'en Sala