El Llogari posseďa quatre barraques, dues a la Daina (davant i al nord del Molí d'en Sala) i dues al Serrat del Llogari, a prop i al nord-est de la masia del Bosc:
Barraca 1 de la Daina
Barraca 2 de la Daina
Barraca 1 del Serrat del Llogari Barraca 2 del Serrat del Llogari

Tornar a la llista de vinyaters