El Llebrer posseďa dues barraques, una als Camps del Collet, prop del cementiri municipal, i una altra al Sot de la Daina, en terres de Rubió:
Barraca dels Camps del Collet
Barraca del Sot de la Daina

Tornar a la llista de vinyaters