El Joan (de Cal Joan, al carrer de Dalt, o de la Mallola) posseďa quatre barraques, tres en el mateix tros, en terres de la Casanova, una prop i a migdia de la Casanova, dues més a llevant, a la Soleia, i la quarta al Torrent de la Cucalera:Barraca del Clot de la Casanova
Barraca 1 de la Soleia de la Casanova
Barraca 2 de la Soleia de la Casanova Barraca del Torrent de la Cucalera

Tornar a la llista de vinyaters