El Feliu posseďa tres barraques, en llocs diferents del terme: una a la Llandriga i dues al Clot de la Casanova. Podeu triar quina preferiu veure:

Barraca de la Llandriga
Barraca 1 del Clot de la Casanova
Barraca 2 del Clot de la Casanova

Tornar a la llista de vinyaters