El Faci posseďa dues barraques, totes dues en el mateix tros, al Trull. Podeu triar quina preferiu veure:
Barraca
Xup

Tornar a la llista de vinyaters