El Coix posseďa quatre barraques, dues en el Sot de la Daina, al Bac del Coix, i dues a la Riera de l'Om, una a cada banda del curs d
'aigua:

Barraca 1 del Bac del Coix
Barraca 2 del Bac del Coix
Barraca 1 de la Riera de l'Om
Barraca 2 de la Riera de l'Om

Tornar a la llista de vinyaters