El Cāndidu posseīa dues barraques, en llocs diferents del terme monistrolenc:
Barraca dels Fondos de Mas Pujol
Barraca de la Quintana de la Paīssa

Tornar a la llista de vinyaters