Barraca 2 del Vilanova


(Sot de l
'
Abellar)Lloc on es troba: A l'extrem nord-est de la Llandriga, a prop dels Campassos

Codi a Amics de la pedra: bvisdla2

Codi a Wikipedra:
6489

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 140, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 417560 - Y 4623362

                            ETRS 89 X 417466.178 Y 4623157.815

                            Geogràfiques:
2º 0' 30.14'' E - 41º 45' 25.48'' N

Altitud:
522

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada a llevant

Llinda i altres detalls:
Sense llinda

Estat de conservació:
En ruïnes

Tornar al mapa del Sot de l'Abellar
Anar a les barraques del Vilanova
Tornar al mapa del Bosc