Barraca 1 del
Rènec

(els Casalons)Lloc on es troba: Als Casalons, prop de l'extrem nord-oest del paratge

Codi a Amics de la pedra: brèec2

Codi a Wikipedra:
6490

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 142, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 417828 - Y 4623339

                            ETRS 89 X 417734.179 Y 4623134.813

                            Geogràfiques:
2º 0' 29.49'' E - 41º 45' 25.92'' N

Altitud:
486

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria adossada a un marge

Orientació:
Porta encarada a migdia

Llinda i altres detalls:
Llinda desapareguda

Estat de conservació:
Només es conserven les parets

Tornar al mapa dels Casalons
Anar a les barraques del Rènec
Tornar al mapa del Solà