Barraca 1 de la
Quintana de la Font

(el Bosc)
Lloc on es troba:
Al sud-oest de la Quintana del Bosc, sota i a migdia de la masia del Bosc


Codi a Amics de la pedra: bqlf1

Codi a Wikipedra:
8044

Localització cadastral: Polígon 5, parcel·la 185, recinte 13


Coordenades:      ED 50
X 416916 - Y 4622826

                            ETRS 89 X 416822.173 Y 4622621.819

                            Geogràfiques:
2º 0' 2.531'' E - 41º 45' 7.587'' N

Altitud:
623

Forma:
Planta circular interiorment i quadrada exteriorment

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada a ponent

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En perfecte estat


Tornar a les Quintanes del Bosc
Tornar al Bosc