Barraca de la
Pedrera del Coll de Portella

(el Bosc)Lloc on es troba: Al nord-est del mateix Coll de Portella

Codi a Amics de la pedra: bpecp

Codi a Wikipedra:
6122

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 133, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 417558 - Y 4623471

                            ETRS 89 X 417464.179 Y 4623266.815

                            Geogràfiques:
2º 0' 30.00'' E - 41º 45' 29.01'' N

Altitud:
555

Forma:
Planta rectangular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada a migdia

Llinda i altres detalls:
Llinda desapareguda

Estat de conservació:
Enderroc total del sostre i de la part superior de les parets

Tornar al mapa de la Baga del Coll de Portella o al del Coll de Portella
Tornar al mapa del Bosc o al del Mas Llandric