Barraca 1 del
Per
e Cintus

(Soleia de Mas Pujol)


Lloc on es troba: A la zona central de la soleia

Codi a Amics de la pedra: bpcsmp1

Codi a Wikipedra:
6727

Localització cadastral:
Polígon 5, parcel·la 230, recinte 1


Coordenades:      ED 50
X 416849 - Y 4623788

                            ETRS 89 X 416755.180 Y 4623583.821

                            Geogràfiques:
1º 59' 58.72'' E - 41º 45' 38.76'' N

Altitud:
571

Forma:
Planta circular

Tipologia: Aèria aïllada

Orientació:
Porta encarada a migdia

Llinda i altres detalls:
Llinda plana

Estat de conservació:
En molt bon estat. Soterrada, en part

Tornar al mapa de la Soleia de Mas Pujol
Tornar a les barraques del Pere Cintus
Tornar al mapa de Mas Pujol